Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze