website builder software

Główne obszary badawcze

1. Organogeneza zagrożonych wyginięciem i cennych pod względem ekonomicznym gatunków ryb
2. Genetyczne podstawy różnicowania płci ryb – analizy histologiczne i genetyczne (RT-PCR, western blot)
3. Wpływ składników pokarmowych na rozwój ryb – badania histologiczne i ekspresja genów w przewodzie pokarmowym
4. Aktywność enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym
5. Poszukiwanie genów odpowiedzialnych za tempo wzrostu i rozwój mięśni
6. Ekotoksykologia – biomarkery zdrowotności ryb – analizy immunohistologiczne i genetyczne
7. Rozród i wychów ryb rzecznych w stawach karpiowych:
    • pozyskiwanie stad rozrodczych
    • opracowanie metodyki kontrolowanego rozrodu
    • wychów materiału zarybieniowego w warunkach stawów karpiowych
    • ocena efektywności zarybiania wód płynących materiałem wychowanym w stawach karpiowych
8. Badania nad doskonaleniem cech użytkowych karpia i innych gatunków hodowanych w stawach
9. Metody intensyfikacji produkcji stawowej: 
    • intensyfikacja produkcji karpia poprzez zmianę zasad żywienia
    • interakcja środowisko naturalne – środowisko stawowe
    • alternatywne metody intensyfikacji produkcji stawowej
    • szacowanie produkcyjnych i poza produkcyjnych walorów stawów karpiowych

Wybrane Publikacje:


Ostaszewska T., Chojnacki M., Kamaszewski M., Sawosz-Chwalibóg E. 2016. Histopathological effects of silver and copper nanoparticles on the epidermis, gills, and liver of Siberian sturgeon. Environmental Science and Pollution Research 23, 1621-1633.

Kamaszewski M., Gosk A., Skrobisz M., Ostaszewska T. 2016. Change in Sox9 protein localization through gonad development in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii). Aquaculture Research doi:10.1111/are.13142.


Fajkowska M., Rzepkowska M., Adamek D., Ostaszewska T., Szczepkowski M. 2016. Expression of dmrt1 and vtg genes during gonad formation, differentiation and early maturation in cultured Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii. Journal of Fish Biology doi: 10.1111/jfb.12992.


Roszko M., Szymczyk K., Rzepkowska M., Jędrzejczak R. 2015. Preliminary study on brominated dioxins/furans and hydroxylated/methoxylated PBDEs in Baltic cod (Gadus morhua) liver. Comparison to the levels of analogue chlorinated co-occurring pollutants. Marine Pollution Bulletin 96, 165-175.


Łukasiewicz M., Puppel K., Kuczyńska B., Kamaszewski M., Niemiec J. 2015. Beta-alanine as a factor influencing the content of bioactive dipeptides in muscles of Hubbard Flex chickens. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95, 2562-2565.


Roszko M., Szymczyk K., Rzepkowska M., Jędrzejczak R. 2014. Seasonal variability of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polychlorinated diphenyl ethers (PBDEs) congener profiles in butter in Poland: Dietary risk evaluation. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 49, 182-199.


Rzepkowska M., Adamek D., Ostaszewska T., Roszko M. 2014. Problemy występowania osobników interseksualnych u ryb jesiotrowatych. Przegląd Hodowlany 82, 47-49.


Firląg M., Kamaszewski M., Ostaszewski P., Bałasińska B. 2014. Fatty acid composition in cerebral cortex, hippocampus and cerebellum in adult rats receiving salmon oil for 6 months. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 8, 1, 30-33.


Kamaszewski M., Ostaszewska T., Prusińska M., Kolman R., Chojnacki M., Zabytyvskij J., Jankowska B., Kasprzak R. 2014. Effects of Artemia sp. enrichment with essential fatty acids on functional and morphological aspects of the digestive system in Acipenser gueldenstaedtii larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14, 929-938.


Damaziak K., Michalczuk M., Adamek D., Czapliński M., Niemiec J., Goryl A., Pietrzak D. 2014. Influence of housing system on the growth and histological structure of duck muscles. South African Journal of Animal Science, 44, 2, 97-109.


Gąbka J., Zajdel B., Skorupka M., Ostaszewska T., Kamaszewski M. 2014. Effect of honey flow on acceptance of bee eggs at different age in rearing colonies. Medycyna Weterynaryjna, 70, 12, 760-761.


Madras-Majewska B., Ochnio L., Ochnio M., Zajdel B., Kamiński Z., Ostaszewska T., Kamaszewski M. 2014. Influence of different oxygen and nitrogen mixtures on the survival of worker bees after anesthesia with carbon dioxide. Medycyna Weterynaryjna, 70, 12, 770-773.


Kamaszewski M., Wójcik M., Ostaszewska T., Kasprzak R., Kolman R., Prusińska M. 2014. The effect of essential fatty acid (EFA) enrichment of Artemia sp. nauplii on the enzymatic activity of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815) larvae – preliminary study. Journal of Applied Ichthyology, 30, 6, 1256-1258.


Cieśla M., Jończyk R., Gozdowski D., Śliwinski J., Rechulicz J., Andrzejewski W. 2014. Changes in ide Leuciscus idus (L.) females’ reproductive parameters after stimulation with carp pituitary homogenate (CPH) and Ovopel: the effect of domestication? Aquaculture International, 22, 1, 77-88.


Kamaszewski M., Prasek M., Ostaszewska T., Dabrowski K. 2014. The influence of feeding diets containing wheat gluten supplemented with dipeptides or free amino acids on structure and development of the skeletal muscle of carp (Cyprinus carpio). Aquaculture International 22, 259-271.


Kamaszewski M., Ostaszewska T. 2014. The effect of feeding on morphological changes in intestine of pike-perch (Sander lucioperca L.). Aquaculture International, 22, 1, 245-258.


Rzepkowska M., Ostaszewska T. 2014. Proliferating cell nuclear antigen and Vasa protein expression during gonadal development and sexual differentiation in cultured Siberian (Acipenser baerii Brandt, 1869) and Russian (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) sturgeon. Reviews in Aquaculture 6, (2) 75-88.


Rzepkowska M., Ostaszewska T., Gibała M., Roszko M.Ł. 2014. Intersex gonad differentiation in cultured Russian (Acipenser gueldenstaedtii) and Siberian (Acipenser baerii) sturgeon. Biology of Reproduction, 90, 2, 1-10.


Chojnacki M., Śliwiński J. 2013. The effects of exposure of ide's larvae and juvenile Leuciscus idus (L.) to silver nanoparticles via the digestive tract. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE. Zootechnica, 31, 4, 42-54.


Bryła M., Jędrzejczak R., Roszko M., Szymczyk K., Obiedziński M.W., Sękul J., Rzepkowska M. 2013. Application of molecularly imprinted polymers to determine B1, B2, and B3 fumonisins in cereal products. Journal of Separation Science 36, 578-584.


Firląg M., Kamaszewski M., Gaca K., Adamek D., Bałasińska B. 2013. The neuroprotective effect of long-term n-3 polyunsaturated fatty acids supplementation in the cerebral cortex and hippocampus of aging rats. Folia Neuropathologica, 51, 3, 235-242.


Firlag M., Kamaszewski M., Gaca K., Balasinska B. 2013. Age-related changes in the central nervous system in selected domestic mammals and primates. Postępy higieny i medycyny doświadczalnej (Advances in Hygiene and Experimental Medicine), 67, 269-275.


Roszko M., Obiedziński M.W., Szymczyk K., Rzepkowska M., Szterk A., Jędrzejczak R.2013. Seasonal and geographical variations in levels of polychlorinated biphenyls (PCB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in Polish butter fat used as an indicator of environmental contamination. Food Additives & Contaminants: Part A, 30, 181-201.


Prasek M., Sawosz E., Jaworski S., Grodzik M., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Wierzbicki M., Chwalibog A. 2013. Influence of nanoparticles of platinum on chicken embryo development and brain morphology. Nanoscale Research Letters, 8:251.


Ostaszewska T., Dabrowski K., Kamaszewski M., Kwasek K., Grodzik M., Bierla J. 2013. The effect of dipeptide, Lys-Gly, sopplemented diets on digestive tract histology in juvenile yellow perch (Perca flavescens). Aquaculture Nutrition 19, 100-109.


Roszko M., Rzepkowska M., Szterk A., Szymczyk K., Jędrzejczak K., Bryła M. 2010. Application of semi-permeable membrane dialysis/ion trap mass spectrometry technique to determine polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in milk fat. Analytica Chimica Acta 748, 9-19.


Dabrowska H., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Antoniak A, Napora-Rutkowski Ł., Kopko O.,Lang T., Fricke N.F., Lehtonen K.K. 2012. Histopathological, histomorphometrical, and immunohistochemical biomarkers in flounder (Platichthys flesus) from the southern Baltic Sea. Ecotoxocoly and Environmental Safety, 78, 14-21. 


Ostaszewska T., Kolman R., Kamaszewski M., Wiszniewski G., Adamek D., Duda A. 2011. Morphological changes in digestive tract of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus during organogenesis. International Aquatic Research 3, 101-105. 


Bowzer J., Dabrowski K., Ware K., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Botero M. 2011. Growth, survival, and body composition of sunshine bass after a feeding and fasting experiment. North American Journal of Aquaculture, 73 (4), 373-382.


Kolman R., Ostaszewska T. 2011. Konferencja naukowa "Ryby jesiotrowate i ich przyszłość" - Berdiansk - 7-10 lipca 2011 r. Komunikaty Rybackie 4, 31-33.


Ostaszewska T., Dabrowski K., Kwasek K., Verri T., Kamaszewski M., Sliwinski J., Napora-Rutkowski L. 2011. Aquaculture Research, 42 (12), 1796-1806. 


Cieśla M., Śliwiński M. 2011. Od rybołówstwa do salonu piękności, czyli o roli ryb jako zwierząt towarzyszących człowiekowi. Przegląd Hodowlany 79 (11), 18-21.


Lirski A., Śliwiński J., Cieśla M. 2010. Konferencja "Hodowla karpia, Berlin 2010". Komunikaty Rybackie 4, 35-38.


Zielińska M.K., E. Sawosz, A. Chwalibog, T. Ostaszewska, M. Kamaszewski, M. Grodzik and J. Skomiał. 2010. Nano-nutrition of chicken embryos. Effect of gold and taurine nanoparticles on muscle development. Journal of Animal and Feed Sciences, 19, 277–285. 


Kamaszewski M., Napora-Rutkowski Ł., Ostaszewska T. 2010. The Effect of Feeding on Activity of Digestive Enzymes and Morphological Changes in Pike-Perch (Sander lucioperca) Liver and Pancreas. The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, 62(4), 225-236. 


Ostaszewska T., Kamaszewski M., Grochowski P., Dabrowski K., Verri T., Aksakal E., Szatkowska I., Nowak Z., Dobosz S. 2010. The effect of peptide absorption on PepT1 gene expression and digestive system hormones in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 155, 107-114. 


Ostaszewska T., Dabrowski K., Kamaszewski M., Grochowski P., Verri T., Rzepkowska M., Wolnicki J. 2010. The effect of plant protein based diet, supplemented with dipeptide or free amino acids on PepT1, PepT2 expression and digestive tract morphology in common carp (Cyprinus carpio L.). Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 157, 158-169. 


Dabrowski K., YongFang Z., Kwasek K., Hliwa P., Ostaszewska T. 2010. Effects of protein- peptide- and free amino acid-based diets in fish nutrition. Aquaculture Research, 41, 668-683. 


Wybrane monografie/rozdziały w monografiach:Cieśla M., Śliwiński J., Jończyk R., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Rzepkowska M., Adamek D. 2015. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Praktyczne aspekty ekologicznego chowu ryb, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób karpi i pstrągów. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 r.- Warszawa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Wydział Rolnictwa Ekologicznego, str. 221-229.


Cieśla M., Śliwiński J., Jończyk R., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Rzepkowska M., Adamek D. 2015. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury) Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych i dodatków paszowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 r.- Warszawa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Wydział Rolnictwa Ekologicznego, str. 213-220.


Hamza N., Ostaszewska T., Kestemont P. 2015. Development and functionality of the digestive system in percid fishes early life stages. In: Biology and culture of percid fishes : principles and practices. (eds. Patrick Kestemont, Konrad Dabrowski, Robert C. Summerfelt). Dordrecht, Springer, pp. 239-264.


Kamaszewski M., Ostaszewska T. 2015. Development of the sense organs in percid fishes. In: Biology and culture of percid fishes: principles and practices. (eds. Patrick Kestemont, Konrad Dabrowski, Robert C. Summerfelt). Dordrecht, Springer, pp. 227-237.


Śliwiński J. 2013. Badania naukowe dotyczące stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej. W: Strategia Karp 2020 (Red. A. Lirski, J. Seremak-Bulge, J. Śliwiński, M. Cieśla), Staszów, P.HU. Szostakdruk, 215-235.


Cieśla M. 2013. Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej. W: Strategia Karp 2020 (Red. A. Lirski, J. Seremak-Bulge, J. Śliwiński, M. Cieśla), Staszów, P.HU. Szostakdruk, str. 236-265.


Lirski A., Seremak-Bulge J., Śliwiński J., Cieśla M. (Redakcja). 2013. Strategia Karp 2020. Staszów, P.HU. Szostakdruk, 272 stron.


Cieśla M., Śliwiński J., Jończyk R., Ostaszewska T., Wojda R. 2013. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt, w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rynków Rolnych. Wydział Rolnictwa Ekologicznego, Warszawa, str. 155-164.


Cieśla M., Śliwiński J., Jończyk R., Ostaszewska T., Wojda R. 2013. Określenie dobrych praktyk utrzymywania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rynków Rolnych. Wydział Rolnictwa Ekologicznego, Warszawa, str. 165-177.


Ostaszewska T., Kamaszewski M., Kolman R. 2012. Razvitie myšč u sterlâdi (Acipenser ruthenus L.) v hode endo- i egzogennogo pitaniâ. Problemy proizvodstva posadočnogo materiala isčezausih populâcij osetrovyh ryb (Problemy produkcji materiału zarybieniowego ginących populacji ryb jesiotrowatych), pod red.: Ryszarda Kolmana, Mai Prusińskiej. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, 45-59


Ostaszewska T., Napora-Rutkowski Ł., Kamaszewsk M. 2011. Morfologiâ piščevaritel'nogo trakta i fiziologiâ piščevareniâ osetrov. W: Problemmy vyraščivaniâ uvenal'nyh stadij osetrovyh ryb (Problemy chowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowych), pod red. Ryszarda Kolmana, Mai Prusińskiej. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, 58-69


Wojda R., Cieśla M. 2010. Roundtable of strategies in development of aquaculture in Poland beyond 2013. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland: perspectives and prospects, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 90-97


Cieśla M., Lirski A., Błaszczak B. 2010. Factors creating multifunctional values of traditional pond aquaculture. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland : current status, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 83-90 


Cieśla M., Gozdowski D., Toka F.N. 2010. Factors influencing carp marketing in Poland. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland : current status, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 100-107.


Cieśla M., Śliwiński J., Wrona J. 2010. European Fisheries Fund to support traditional aquaculture. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland: perspectives and prospects, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 82-89.


Śliwiński J. 2010. Education and research stations as an important factors influencing developmental of pond aquaculture in Poland. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland: perspectives and prospects, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 91-99.


Śliwiński J. 2010. An outline of traditional pond management in Poland. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland: perspectives and prospects, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 9-16.


Lirski A. , Wałowski J., Cieśla M. 2010. Carp production sector in Poland in the years 2004-2009. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland: perspectives and prospects, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 9-19.


Ostaszewska T., Kamaszewski M., Grochowski P., Cieśla M., Koper M. 2010. Morphological changes, immunological status, and expression of PepT1 and PepT2 genes in selected tissues of common carp juveniles fed various diets. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland: perspectives and prospects, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 58-69.


Ostaszewska T., Kamaszewski M., Śliwiński J., Napora-Rutkowski Ł. 2010. The effect of various diet formulation (experimental and comercial) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) intestine and liver morphology. W: Multifunctionality in pond aquaculture in Poland: perspectives and prospects, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, str. 45-57. 


Wojda R, Cieśla M, Ostaszewska T, Śliwiński J. 2009. Hodowla ryb dodatkowych w stawach karpiowych. Oficyna Wydawnicza Hoża. pp 158.


Ostaszewska, T., Dabrowski, K. 2009. Early Development of Acipenseriformes (Chondrostei, Actinopterygii). In: Development of Non-Teleost Fish, Y.W. Kunz, C.A. Luer, B.G. Kapoor [Eds.], Science Publishers Inc. pp. 171-230.