website generator


Doradztwo


Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury oferuje szeroki zakres propozycji szkoleń, doradztwa, przygotowywania projektów urządzeniowych, operatów, opinii, ekspertyz itp. z zakresu:


• stawowej produkcji karpia oraz innych gatunków ryb utrzymywanych w stawach typu nizinnego

• rozrodu i wylęgarnictwa ryb

• rybactwa rekreacyjnego, w tym łowisk komercyjnych

• rybackiego zagospodarowania wód płynących