html5 website builder

Wybrane Projekty od 2010 roku

  • Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra, NR12-0129-10/2010, NCBiR, 2010-2014
  • Ontogenetyczne i funkcjonalne aspekty absorpcji peptydów u ryb karpiowatych i łososiowatych, N311 030 32/2256, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011,  
  • Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb dla potrzeb akwakultury na Ukrainie, MSZ, 379/PR/2011/JST/IN, 2011
  • Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb dla potrzeb akwakultury na Ukrainie, MSZ, 57/2012, 2012
  • Karpie i pstrągi polskie ochrona zasobów genetycznych z zastosowanie markerów DNA, NN 311324937, MNiSW, 2009-2013
  • Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych i dodatków paszowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego, HORre-msz-780-16/15 (461), MRiRW, 2015
  • Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury): Praktyczne aspekty ekologicznego chowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób karpi i pstrągów, HORre-msz-780-16/15 (461), MRiRW, 2015
  • Wpływ nanocząstek srebra na rozwój gonad i płodność ryb modelowych, 2015/19/D/NZ8/03871, NCN, 2016-2019
  • Karp Ekologiczny