html5 website builder

Wybrane projekty (od 2009 roku):

 • Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznego chowu karpia, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów.
  HOR.re.027.7.2018, MRiRW, 2018-
 • Wpływ fitoestrogenów na molekularne mechanizmy procesów rozwoju i różnicowania gonad u jesiotrów.
  2016/21/D/NZ9/01761, NCN, 2016-
 • Wpływ nanocząstek srebra na rozwój gonad i płodność ryb modelowych.
  2015/19/D/NZ8/03871, NCN, 2016-
 • Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Praktyczne aspekty ekologicznego chowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób karpi i pstrągów.
  HOR-re-msz-780-16/15 (461), MRiRW, 2015
 • Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych i dodatków paszowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego.
  HOR-re-msz-780-16/15 (461), MRiRW, 2015
 • Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb dla potrzeb akwakultury na Ukrainie.
  57/2012, MSZ, 2012
 • Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb dla potrzeb akwakultury na Ukrainie.
  379/PR/2011/JST/IN, MSZ, 2011
 • Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra.
  NR12-0129-10/2010, NCBiR, 2010-2014
 • Karpie i pstrągi polskie ochrona zasobów genetycznych z zastosowanie markerów DNA.
  NN 311324937, MNiSW, 2009-2013
 • Ontogenetyczne i funkcjonalne aspekty absorpcji peptydów u ryb karpiowatych i łososiowatych.
  N311 030 32/2256, MNiSW, 2009-2011
 • Karp Ekologiczny: informacje i sprawozdania