website builder


Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk o Zwierzętach
Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury
ul. Ciszewskiego 8 bud. 23
02-786
tel. (022) 59 36 642 
tel./fax (022) 59 36646