website builder


Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 (budynek 23)
tel. (022) 59 36 642
tel./fax (022) 59 36 646